Våre tjenester

Vi i SuperEgo utvikler og produserer digitale helseløsninger, og vi har bred erfaring og spesialkompetanse innen psykisk helse og teknologi. Dette gjør det mulig for SuperEgo å være i spissen for den videre teknologiske utviklingen og tilby et bredt spekter av tjenester til sine kunder.

Produksjon av applikasjoner

SuperEgo har lang erfaring med produksjon av applikasjoner for mobile operativsystem, og vi kan tilby svært konkurransedyktige priser. For SuperEgo er det viktig å favne bredest mulig og nå flest mulig brukere, det er derfor viktig for oss å kunne tilby produksjon av applikasjoner for de mest brukte operativsystemene for mobil: iOS og Android.

Ta gjerne kontakt om dere har tanker om å utvikle noe eget og ønsker innspill i forhold til løsninger eller utviklingsprosessen.  

Utvikling av interaktive nettsider

SuperEgo har bred erfaring i forhold til utvikling av nettsider tilpasset kundenes behov. Vi kan levere alt fra store interaktive nettsider til bedrifter og organisasjoner, til enklere nettsider for privatpersoner og mindre foretak.

Vi mottar stadig flere forespørsler fra personer og organisasjoner som ønsker bistand til å utvikle interaktive nettsider, og vi kan tilby vår særskilte kompetanse ved utvikling av nettsider innen helse og juss.

Ta gjerne kontakt om dere har tanker om å utvikle noe eget og ønsker innspill i forhold til løsninger eller utviklingsprosessen.

Utvikling av digitale helseløsninger

SuperEgo har i løpet av 2014 lansert flere nye mobilapplikasjoner (”apps”) innen psykisk helse og livsstil. STOPP-serien (Selvskade, Bulimi, Panikk og Sjalusi) er allment tilgjengelig gjennom App Store og Google Play, andre har blitt lansert via våre estlandske og portugisiske partnere (Blant andre ERSI, Ole Terve Selts og Peaasjad). Vi mottok i 2013 stipend fra Norsk forening for kognitiv terapi for applikasjonen Stopp Bulimi.

En annen del av år kjernevirksomhet er innen utvikling av interaktive nettsider. Snakketøyet ble utviklet samarbeid med Barns beste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og vil i løpet av 2015 lanseres i flere europeiske land.

E-læring

Dagens samfunn stiller høye krav til kompetanseutvikling innen bedrifter og organisasjoner. I forhold til tradisjonell opplæring kan kurs som holdes via E-læring både være kostnadsbesparende, gi mer effektiv læring gjennom økt interaktivitet, være mer miljøvennlig, og åpner muligheten for å måle deltakernes læring.

SuperEgo kan gjennom E-læringsplattformen supersee tilby skreddersydde løsninger for produksjon, distribusjon og vedlikehold av digitale kurs for din bedrift eller organisasjon.

Konsultasjoner

Vi i SuperEgo kan trekke veksler på en mangefasettert stab av spesialrådgivere med unik kompetanse innen ulike fagdisipliner og vi har lang erfaring innen utviklingen av digitale helseløsninger. Vi i SuperEgo ønsker å tilby vår kompetanse til konsultasjoner fra et så bredt spekter som mulig:

 • Løsningsforslag og innspill til utviklingen av digitale helseløsninger
 • Produksjon og vedlikehold av Apps og interaktive nettsider
 • Produksjon, distribusjon og vedlikehold av digitale kurs gjennom E-læringsplattformen supersee
 • Workshops og forelesninger om e-helse og digitale helseløsninger
 • Networking – formidling av kontakt mellom potensielle samarbeidspartnere
 • Ta gjerne kontakt om dere har tanker om å utvikle noe eget og ønsker innspill i forhold til løsninger eller utviklingsprosessen.

Samarbeid med andre organisasjoner og forskningssentre innen e-helse

Superego samarbeider blant annet med NTNU, Stanford University og Villa Sult om nye prosjekter. I tillegg har vi kontrakter med forskningsmiljø, NGOer og private foretak i flere land i Europa. Vi er opptatt av å knytte til oss personer og fagmiljø innen forskning for å være sikker på at vi bidrar til å utvikle evidensbaserte tjenester. Vi opplever dette samarbeidet som inspirerende og til gjensidig nyttig, og er åpen for flere tilsvarende prosjekter.

Vi kan tilby forelesninger & workshop om e-helse – SuperEgo deltar i aktuelle fora og nettverk innen e-helse og innovasjonsteknologi for å være i forkant av utviklingen

Utviklingen innen e-helse og digitale løsninger skjer svært raskt. Både partnerne og de strategiske rådgiverne i SuperEgo opplever en økt etterspørsel etter forelesninger og workshop om temaet fra helsepersonell og organisasjoner. Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan SuperEgo kan hjelpe deg med å få en oversikt eller kunnskapsoppdatering på aktuelle tema.

SuperEgo har tro på at networking er til det beste både for aktørene som knytter kontakter og for den videre utviklingen av digitale helseløsninger. SuperEgo er allerede medlem i flere fora og nettverk innenfor våre satsningsområder, og formidler gjerne kontakt mellom potensielle samarbeidspartnere.

Hvorfor bruke SuperEgo?

   • SuperEgo består av eksperter innen både psykisk helse og IT
   • SuperEgo har lang erfaring med utvikling av Apps og interaktive nettsider
   • SuperEgo har samarbeid med brukerorganisasjoner og rådfører seg med brukere direkte
   • Superego tror på at det er gjennom tilbakemeldinger vi kan lære og utvikle bedre tjenester
   • SuperEgo har flere spennede prosjekter under utvikling som vil styrke vårt tilbud
   • SuperEgo ønsker å være med på å gjøre fremtidens helsetjenester bedre

Hva sier folk

Vi i BarnsBeste har hatt gleden av å utvikle Snakketøyet sammen med SuperEgo. Samarbeidet har vært nyttig, effektivt og morsomt. De har en særskilt kompetanse gjennom å ha ressurser innen både psykologi og teknologi. Vi kan sterkt anbefale et samarbeid med dem
Signegun Romedal, Prosjektleder i BarnsBeste
Jeg skulle ønske appen mot selvskading fantes da jeg var syk
Silje Berg Strand, Bruker anmelder
som fastlege har jeg hatt noen bulemikere opp gjennom årene. Savner hjelpemidler “mellom” konsultasjonene
Øyvind Øverland, @oyvindkrist