SMN1 har sammen en jury bestående av blant annet Alf Egil Bogen og Jaya Thomlison valgt ut SuperEgo til å delta I finale på lørdag 27. August. Kriteriene for å delta var at ideen måtte være teknologibasert og ha et internasjonalt forretningspotensial.
Svein vil presentere Idoru, – vårt upcoming modulbaserte selvhjelpssystem for pasienter og pårørende med psykiske eller somatiske sykdommer.

Finalen består av at 16 konkurrenter som pitcher i 2,5 minutter hver foran juryen og et fullsatt Dokkhus (Trondheim).

SuperEgo er en Born Global-business som allerede har levert til flere europeiske land, men samtidig en liten Trondheims-Startup. Sparebanken SMN1 har en lang tradisjon på å styrke oppstartbedrifter og alt annet gøy som skjer i regionen, så vi tror det kan bli en god match ☺

Om du vil møte for å støtte oss eller bare er interessert i tech og entreprenørskap, bør du melde deg på Trondheim Makers faire som begynner allerede dagen før og som konkurransen er en del av.