Fagsjef i SuperEgo, Svein Øverland, uttaler seg som ekspert på stalking i denne artikkelen, der en blogger møtte en stalker i konfliktrådet i Haugesund. Øverland har tidligere skrevet boken “Stalking – forståelse, risiko og håndtering” (2012) på Fagbokforlaget, og som ekspert fraråder han møte med stalkeren:

“Generelt sett skal du være veldig tilbakeholden med å møte en stalker i det hele tatt, fordi det vil veldig ofte opprettholde den negative adferden”

Blogger møtte stalker i konfliktrådet