Fagsjef i SuperEgo, Svein Øverland, har skrevet to artikler i utgaven 12/2014  av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Artikkelen “Når to menn våkner” (Øverland, 2014) tar for seg likhetene mellom Hamsun’s roman Sult og tv-serien The Walking Dead. Den andre artikkelen (Harstad & Øverland, 2014) omhandler erfaringer ved bruk av metakognitiv terapi for barn og ungdom:

Metakognitiv terapi (MKT) er en behandlingsform som har fått økende interesse i de siste årene. Målet med denne artikkelen er å vise hvordan MKT kan anvendes for barn og unge som plages med angstsymptomer.

Metakognisjoner kan forstås som «tanker omkring tanker». Det teoretiske grunnlaget for MKT er S-REF-modellen («Self-Regulatory Executive Function- Model»). S-REF-modellen beskriver hvordan tankeprosesser er med på å bidra til å utvikle og opprettholde psykiske lidelser (Matthews & Wells, 2004). De negative tankeprosessene benevnes i MKT som «kognitivt oppmerksomhetssyndrom» (KOS), og består av (1) en forhøyet selvoppmerksomhet, (2) kjeder av bekymring og grubling, (3) trusselmonitorering (fokus på fare), og (4) bruken av uheldige mestringsstrategier som opprettholder pasientens problemer (Hjemdal & Hagen, 2012).

Svein Øverland vil i neste utgave av Tidsskrift for Norsk Psykologforening anmelde dataspillet Portal 2. Portal 2 har i nyere forskning blitt funnet signifikant mer effektivt enn hjernetreningsprogrammet Lumosity på spatiell problemløsning (Shute, Ventura & Ke, 2015).

Artiklene er sperret til 01.06.2015, abonnenter har full tilgang til artiklene.

Når to menn våkner

Erfaringer ved bruk av metakognitiv terapi for barn og unge