Det skjer mye spennende innen digital helse for tiden. En av de virkelig spennende tingene er Jodacare og deres løsninger for personer med demens og deres tjenesteytere. Entreprenør og eier Kristil Erla Håland merket nå sterkt økende etterspørsel etter produktet. I et møte med henne fortalte hun engasjert (som alltid) at de hele tiden leter etter nye områder å prøve ut produktet på. På bildet ser dere Kristil og Svein demonstrere sine ”babyer” for hverandre. Begge tror på effekten av å dele erfaringer og kunnskap, og var skjønt enige om at Jodacare og SuperEgo har mye å lære av hverandre.