Superego har lenge jobbet med å utvikle et såkalt modulbasert assistert selvhjelpsystem. Vi har valgt å kalle det Idoru, inspirert av romanen av William Gibson med samme navn. Nå har vi fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle det ferdig!

Idoru er et modulbasert selvhjelpsprogram for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det består av en administrasjonskonsoll (Creator) for leger og psykologer som gjør det enkelt å følge opp pasientenes behov gjennom data fra pasientens telefon og en app (Go) som leverer evidensbaserte spillbaserte (gamifiserte) selvhjelpsprogram for pasientens sykdom.

I tillegg kan pasienten gi pårørende og venner tilgang til å støtte og følge med fremgangen i behandlingen. Idoru består av diagnosespesifikke selvhjelpsprogrammet som forsterker effekten av annen behandling. I første omgang utvikles Go Spiseforstyrrelser i samarbeid med Interessegruppa for Kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) og det nasjonale senteret for spiseforstyrrelser, Villa Sult. Men via Creator kan Idoru utvikle selvhjelpsprogrammer for andre psykiske lidelser (f.x depresjon) og somatiske sykdommer (f.x Diabetes). Som “bonus features” kommer Idoru også med et forum der brukerne kan støtte hverandre og linker til spill som har positiv effekt på sykdom. SuperEgo har allerede utviklet et eget spill, HappyTap, mot depresjon.

Målet med Idoru er ikke bare å digitalisere nåværende F2F- behandlinger, men å gjøre den digitale delen av behandlingen engasjerende. Mange pasienter dropper ut av eller nyttiggjør seg bare av deler av behandlingen. Idoru er særlig nyttig i begynnelsen eller som en booster etter behandlingen. Idoru har også funksjonaliteter fra maskinlæring og algoritmer som kan predikere brukerens følelser og dermed kan gi automatiserte tilbakemeldinger via Go som oppleves nyttig og støttende når man virkelig trenger det.

Idoru har innebygget en fleksibilitet som gjør at den kan kobles opp mot digitale kartleggingsmoduler og journalsystem, samt fremtidige muligheter innen sensor-teknologi.

Idoru er ikke bare “enda en ny helseapp”. Idoru kommer til å bli den første evidensbaserte og integrerte digitale helseløsningen.