Vi har nettopp lansert vårt siste tilskudd i vår Stopp-serie: Stopp Sjalusi på iOS & Android. Appen retter seg mot personer som plages av sjalusi og deres nærmeste.

Sjalusi er en normal følelse som handler om frykten for å miste noe man har, men denne følelsen har også sine skyggesider. En sjalusi som kommer til uttrykk som vedvarende mistenksomhet og behov for kontroll av partneren, kan i mange tilfeller sabotere forholdet, man kan miste det man ønsker å beholde.

Vår App kommer med lydfiler som retter seg mot å stoppe den uhensiktsmessige sjalusien, muligheten til å forhåndsinnstille avspilling av lydfiler, FAQ om sjalusi, og lenker til informasjonsressurser om sjalusi. Appen er kvalitetssikret av eksperter innen IKT og psykologi & psykiatri.

Mer informasjon om Stopp Sjalusi finner du her