Vår siste App i Stopp-serien: Stopp Panikk er lansert på Android – Google Play Store og iTunes – App Store

Stopp Panikk retter seg mot lidende av panikkangst og deres nærmeste, og inneholder FAQ om panikkangst, støttende lydfiler, mulighet for deg selv, dine nærmeste eller din terapeut å spille inn lydfiler, og lenker til relevante artikler til innsikt og rettighetsopplysning.

Videre informasjon om Stopp Panikk finnes her.