På barn som pårørende konferansen i Oslo ble snakketøyet i dag lansert. Vi har vært så heldig å fått være med som utviklere av dette prosjektet i regi av Barns Beste

Snakketøyet finner du her på www.snakketøyet.no

Beskrivelse av prosjektet tatt fra snakketøyet.no ;

 

”Snakketøyet” er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende. Det er utviklet av BarnsBeste i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem og barnepsykolog Svein Øverland. Vårt mål er et godt, praktisk og tilgjengelig verktøy for samtaler med foreldre og barn. Innholdet er tilrettelagt for helsepersonell og andre voksne som møter barna i deres hverdag.

Barn som pårørende har behov for å bli sett, hørt og involvert når foreldre er psykisk syke, rusmiddelavhengige, alvorlig somatisk syke eller skadde. Bakgrunnen for ”Snakketøyet” er at BarnsBeste over lang tid har opplevd stor etterspørsel etter konkrete samtaleverktøy for helsepersonell. Foreldre er som regel de beste til å informere egne barn, men kan ha behov for informasjon, støtte og veiledning på hvordan de kan gjøre dette. Andre voksne, som møter barna i nabolaget, på skolen, i barnehagen, på trening eller andre steder, kan være viktige støttespillere når hverdagen endrer seg og barna står i en krevende situasjon.

Gjennom anbefalinger og eksempler ønsker vi å senke terskelen for og motivere voksne til å snakke med foreldre og barn. Ofte er det lite som skal til for å gjøre en stor forskjell for barna.

Vi takker de fantastiske meneskene i Barns Beste for et strålende samarbeid og for muligheten til å være med å hjelpe utsatte barn.