– Dessverre er det ikke slik som det gamle ordtaket sier, at «av skade blir man klok». Min påstand er at «av skade blir man skadet», skriver psykiater Anne Kristine Bergem i den nylig publiserte boken Rusomsorg i praksis utgitt av Stiftelsen Retretten, som hjelper rusmisbrukere på veien til et rusfritt liv. Bergem har i mange år sett hvordan barn av rusmisbrukere tar etter foreldrene og hvordan barn tar skade av å bli utsatt for omsorgssvikt. Nå vet man at rusmisbruk er mer arvelig enn tidligere antatt. Både gener og oppvekstmiljø har stor betydning.

Anne Kristine Bergem var aktuell igjen i aftenposten denne uken. Den velskrevne artikkelen tar for seg mye av stigma-en rundt rusmisbruk og skaper en tankevekker.

Artikkelen finner man i sin helhet hos Aftenposten her

Vi ser frem til en anledning til å få utviklet  støttende løsninger til denne sårt utsatte samfunnsgruppen.