Det har vært flere gode tilbakemeldinger om vår første app; StopSelvskade. Men den siste i Byavisa var den klart mest positive ettersom den presenterte både bakgrunnen for og effekten appen kan ha. Det beste var derimot skussmålet om “Jeg skulle ønske appen fantes da jeg var syk”. Det er slike oppslag som driver oss fremover! Les saken her.