SuperEgo ønsker Per Godejord velkommen som ny strategisk rådgiver. Per Godejord er førstelektor i IKT, med spesial kompetanse innen Samfunnsinformatikk og E-læring på Høgskolen i Nord-Trøndlag (HiNT). SuperEgo vil i 2015 styrke fokuset på utvikling av plattformer for e-læring, og i denne sammenheng vil Per Godejord være et velkomment tilskudd til vårt team av strategiske rådgivere.

Per Godejord’s blogg: Thoughts on e-learning