superegotekst3

Om SuperEgo

Ideen bak SuperEgo er enkel: vi ønsker å hjelpe mennesker. Heldigvis er ikke vi de eneste som ønsker det. Derfor ønsker vi både å utvikle egne løsninger og samarbeide med andre som har samme mål. SuperEgo består av mennesker med ideer. Sammen har vi kompetanse innen psykologi, IT og entreprenørskap. Vi har til enhver tid et nytt prosjekt under utvikling og har allerede leveret flere innovative e-helseløsninger.

Samarbeidet som resulterte i SuperEgo begynte i 2012 med lanseringen av den første appen i STOP-serien; StopSelvskade. Allerede kort tid etter lanseringen, ble vi invitert som norsk partner i flere såkalte EEA Grant partnerships. I 2013 ble vi invitert av Barns Beste til å levere den tekniske løsningen for deres nye digitale samtaleverktøy Snakketøyet. I 2014 knyttet vi til oss flere strategiske partnere og begynte utviklingen med en plattform for administrering av apps og digitale e-helseløsninger. Siden 2016 har vi særlig interessert oss for utviklingen av algoritmer og simulert kunstig intelligens. Vår to nye prosjekter Idoru og Overvinne bygger på denne teknologien og vår fascinasjon av å bruke spillteknologi (gamification) på digital helse. Vi tror at helsefeltet er i endring, og at det er på høy tid.

Vi ønsker at det er systemet som skal tilpasse seg pasientene, heller enn omvendt som er tilfelle i dag.

Vi vet ikke hva de neste årene vil gi oss av utfordringer, men vi vet at vi gleder oss til å løse dem. Og vi er alltid interessert med å diskutere ideer og samarbeid med andre med samme innstilling.

Lokasjon

Dere finner oss på

Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim
Telefon: 48190699
Epost : post@superego.as  

Folkene i SuperEgo

Finn Skårderud
Finn SkårderudStrategisk rådgiver
Finn Skårderud er psykiater, professor og forfatter. Han har en egen spalte i tidsskriftet Psykisk helse, skriver regelmessig for Tidsskriftet for Norsk psykologforening og Aftenpostens kulturredaksjon, arbeider som psykiater med toppidrettsutøvere for Norges Olympiske Komité, er overlege ved Oslo Universitetssykehus. I den siste tiden har han brukt mye av sin energi og ekspertise på å etablere og drive Villa SULT.
Kit Jensen
Kit JensenStrategisk rådgiver
Kit Lisbeth Jensen er psykolog, med spesialisering innen klinisk psykologi. Hun en visjonær kvinne som har vært en avgjørende kraft for å fremme E-terapi som en seriøs behandlingsform i Skandinavia. Kit Lisbeth driver i dag egen klinikk i Skagen, Danmark,  og er også innehaver av E-terapi og Rådgivningsnettstedet: www.psykologonline.net.
Svein Øverland
Svein ØverlandSenior Partner
Svein Øverland er entrepenør og psykologspesialist.  Som psykolog har han spesialisering innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. I tillegg er han ansatt som rådgiver ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider med barn, familier og voksne ved psykologspesialistene.com. I 2013 grunnla han SuperEgo som medstifter og partner sammen med Tarique Mahmud. 
 
Henning Meier
Henning MeierPartner, Board Member and Business developer
Henning er entreprenør og økonom. Han har 12 års erfaring fra farmasøytisk industri der han har jobbet med europeisk og global forretningsutvikling, samt prosjektledelse, produktutvikling, forskning og PR i Europa og Sentral-Amerika. Han har startet opp en rekke selskaper deriblant Northern Lighting AS og Zeitgeist and Friends AS. Henning brenner sterkt for å bygge ned stigma rundt psykisk sykdom og bruk av e-verktøy med kunstig intelligens knyttet til dette.
 
Jørgen Flor
Jørgen FlorFagsjef
Jørgen Flor ble uteksaminert som psykolog fra NTNU i 2016. Han er en respektert samfunnsdebattant og skriver blant annet fast for Psykologisk Tidsskrift og Universitetsavisa. Han er også lærer ved Sonans Privatgymnas. Jørgen har arbeidserfaring fra akuttpsykiatri, ambulant akutt-team og praksis fra Seksjon for BET-behandling og Utredning av Unge (SBU) ved Vestre Viken. Han er særlig opptatt av pasientsikkerhet i psykisk helsevern.
Tarique Mahmud
Tarique MahmudUtviklingsleder
Tarique har 17 års erfaring i prosjektledelse og utforming av IT-løsninger. Han er tidligere direktør for software engineering, operasjoner & media på UNIQA KK i Japan, og har også vært prosjektsleder i Oddworks. Tarique har mange års erfaring i å lede driften av komplekse utviklingsprosjekter, herunder bygge team, administrere talent og kunnskap. Han har gjennomført mer enn 100 vellykkede prosjekter for flere selskaper, inkludert Intel, Motorola og Panasonic.
Geir Rottem Fjeldvig
Geir Rottem FjeldvigKommunikasjonsansvarlig
Geir Rottem Fjeldvig er bachelor i Psykologi, NTNU. Han har siden høsten 2014 jobbet i SuperEgo som kommunikasjonsansvarlig. Hos SuperEgo løser han varierte oppgaver innen feltene: markedsføring, innholdsproduksjon for Apper og webside, innovasjon og prosjektledelse.
Per Arne Godejord
Per Arne GodejordFaglig rådgiver
Per Arne Godejord er førstelektor i IKT ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Her arbeider han med hovedfokus på Samfunnsinformatikk og E-læring.  Han har særlig jobbet med bruk av sosiale medier som verktøy for distribusjon av undervisning. I de senere år har han også jobbet med IKT som ledelsesverktøy. Foruten stillingen som førstelektor er han stabsrådgiver i Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt, politiker og tidligere dekan ved HiNT. 
Oskar Blakstad
Oskar BlakstadFaglig rådgiver
Oskar Blakstad er klinisk psykolog og entreprenør. Han er initiativtaker og eier av Explorable.com, en av verdens mest innflytelsesrike psykolog-teknologisider. Oskar driver sin virksomhet både fra USA og Norge og er styremedlem av DigPsyk, den norske interessegruppen for psykologer og digital helse.
Øyvind Kvello
Øyvind KvelloFaglig rådgiver
Øyvind Kvello er en av landets mest brukte rådgivere og veiledere innen småbarnsutvikling. Han var I mange år førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt ved NTNU, og har en bistilling som forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Region Øst og Sør. Tidligere har han jobbet ved Pedagogisk institutt ved NTNU og på spesialpedagogikkseksjonen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Jan-Martin Berge
Jan-Martin BergeFaglig rådgiver
Jan-Martin Berge er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring innen organisasjonspsykologi. Han er ansatt i Aker Solution og har lang erfaring innen både klinisk psykologi og fagformidling. Jan-Martin er en ettertraktet foredragsholder og mye brukt i radio og TV.
Stine Kühle-Hansen
Stine Kühle-HansenFaglig rådgiver
Stine Kühle-Hansen er master i moderne museumsformidling og e-læring. Etter femten år som lærer tok hun videreutdanningene seksuell helse ved UiO og UiA, samt studiet Tiltak mot seksuelle overgrep fra HiØ. Hun har de siste ti årene produsert seksualundervisning og kurs for organisasjoner, direktorater, skoler, høgskoler, museer og konferanser.
Ulrich Schattel
Ulrich SchattelFaglig rådgiver
Ulrich Schattel er overlege og spesialist i både indremedisin og fysikalsk medisin. Han er ansatt som overlege ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder, St. Olavs hospital. Ulrich er utdannet innen Mindfull based Stress reduction (MBSR) and Acceptance Commitment therapy (ACT). Han har svært lang erfaring innen mindfull-baserte tilnærminger og behandling innen tverrfaglig smertebehandling og kompliserte somatiske lidelser.
Dr. Charlotte Lunde
Dr. Charlotte LundeFaglig rådgiver
Charlotte Lunde er lege og har i flere år jobbet med nevropsykiatriske vansker hos barn og unge. Hun har også lang erfaring som journalist og blant annet vært programleder i NRKs barne-tv. Hun er nysgjerrig på barn og unges spillverden og hvordan denne kan brukes terapeutisk. Gjennom firmaet Lundelab utvikler hun spill og utforsker hvordan kognitiv trening kan brukes hos barn med oppmerksomhetsvansker. Hun jobber for tiden fulltid som lege ved Oslo universitetssykehus. 
Stine Harstad
Stine HarstadFaglig rådgiver
Stine Harstad er tidligere leder for Seksjon Barn (8-12 år) ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo. Hun har en toårig utdanning i kognitiv terapi ved RBUP Øst og Sør, og har også en treårig utdanning i metakognitiv terapi (Masterclass I + II). Erfaring med å arbeide ved den første internettbaserte terapitjenestener for barn og unge i Storbritannia (There4me, NSPCC), og med barn- og ungdomskriminalitet i England.
Dr. Joachim Roalds
Dr. Joachim RoaldsFaglig rådgiver
Roald er utdannet lege (juli 2016) fra Semmelweis Universitet i Budapest, Ungarn. Han har erfaring innen generell psykiatri og sikkerhetspsykiatri, og har en særskilt interesse for digitale innen helse.

kunder og partnere