Villa SULT og SuperEgo har lenge samarbeid om innovative lønsinger for å hjelpe pasienter og andre med psykiske problemer. I går møtte vi på nytt for å idemyldre rundt de nye funksjonen i IDORU. Neste fase er møter med relevante brukerorganisasjoner i løpet av høsten. Og ikke minst, skal vi presentere kunnskap og erfaringer om apps og deigital helse den 14. oktober.