diary
Her kan du dele din historie med oss. Vi ønsker et fokus på mestring og håp samtidig som vi også har
en tro på at det å dele noe av sin egen hverdag, gi håp til andre er med på å bidra til større åpenhet,
og mindre tabu og stigma kring selvskading og selvmordsproblematikk. Vi tar imot bidra fra deg som
er ung, gammel, mann, kvinne, egen erfaring og gjerne pårørende. Målet med å
dele din historie er at man skal se at vi er mange der ute som kan føle og er i lignende situasjon.
Send ditt bidrag til:
Lmhaugerud(a)selvskading.org
Tekst kan bli redigert men godkjennes av den som har skrevet
innlegget før publisering. Det er lov å være
anonym.