Vil du være Frivillig hos LFSS?

Er du en god lytter? Bor det et medmenneske i deg? Har du litt overskudd til å hjelpe andre? Vi søker alltid etter frivillige medarbeidere. LFSS er en organisasjon som er avhengig av frivillige som driver og starter opp de ulike aktivitetene som vi etablerer.

Har du en fritidsinteresse du ønsker å gjøre mer ut av men sammen med ungdommer? Er du kulturinteressert? Har du en utdannelse som vi trenger i vår administrative stab? Du kan da bidra som kremmer, innen markedsføring, webdesign, prosjektskriving, juss eller noe du selv mener kan være til nytte for vår organisasjon og vekst videre.

Har du egen erfaring fra selvskading og selvmordsproblematikk, eller er du pårørende? Vi trenger også din kompetanse. Det kan handle om ulike fora der vi trenger erfaringskunnskapen, utvikling av tjenester, en talsperson, bemanning når vi har stand, foredragsholder, en som tar imot for individuelle samtaler osv. Det som er viktig, er at du har lagt din egen historie bak deg og gjennom dine erfaringer kan bidra til at andre som trenger en samtale, støtte og veiledning kan få hjelp av deg.

Høres det interessant ut, og du er mellom 18 – 100 år, mann eller kvinne, så meld fra til oss!

 

Dere vil få tilbud om kurs og veiledning ved behov. Alle som jobber med ungdommer må levere inn vandelsattest. Ta kontakt for intervju på e-post: post@selvskading.org

Velkommen til en hyggelig gjeng!