LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

Vi er en medlemsorganisasjon for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og de pårørende. Vi ble stiftet i 2009, og i 2015 etablerte vi oss i egne lokaler sentralt i Oslo. Vi jobber ut fra likeperson-prinsippet og frivillighet. Likeperson innebærer at de fleste som er frivillige hos oss har egen erfaring som brukere eller pårørende. Vi har også frivillige som vil være med å bidra som et godt medmenneske og som har kjennskap til vår problematikk.

Hos oss skal du bli Hørt – Møtt – Sett (HMS). Vår ideologi er at du her skal finne et fristed for tankekjør, få møte andre i lignende situasjon, dele erfaringer, få støtte og veiledning og kunne delta i aktiviteter av ulike slag. Våre aktiviteter er tilpasset de fleste i vår målgruppe og er et lavterskeltilbud. Det arrangeres temakvelder, medlemskvelder og undervisning. LFSS jobber også aktivt med informasjonsarbeid, kurs og veiledning for helsepersonell og andre som kommer i kontakt med våre ungdommer.

Vi er et nasjonalt ressurssenter for innhenting av brukerkunnskapen. Det jobbes aktivt med å sette søkelyset på selvskading og selvmordsforebygging på nasjonalt plan med fokus på de som sliter med selvskading og selvmordsproblematikk og alle de pårørende og andre som rammes. Vi er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon. Vi ønsker mer åpenhet og at kunnskapen til brukere og pårørende skal likestilles med erfarings- og forskningsbasert kunnskap = Kunnskapsbasert praksis. Men vi ønsker også at samfunnet generelt skal få en bedre forståelse av hva selvskading er og hvordan det er å slite med selvmordstanker/selvmordsforsøk.

Vil du være med og støtte vårt arbeid? Ditt medlemskap er med på å bidra til at vi kan fortsette arbeidet, søke midler til driftstilskudd og være en pådriver i saker som angår oss på nasjonalt og politisk nivå. Som medlem bidrar du til at vi kan etablere ulike aktiviteter, temakvelder og medlemskvelder samt hvert år arrangere vår nasjonale konferanse i forbindelse med 1. mars (Verdensdagen mot selvskading). Men det viktigste av alt er at du bidrar til å gjøre en forskjell for våre ungdommer og de pårørende.

………….

Selvmordsforsøk:

4000-6000 selvmordsforsøk per år.

Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. Tallet er usikkert og er et resultat av beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort på grunnlag av data fra Norsk Pasientregister, samt WHO/EURO-registreringen av villet egenskade i Sør- Trøndelag for årene 1995-1999. Det er vanlig å anta at det er om lag 10 selvmordsforsøk for hvert selvmord. Ca. tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk er en type villet egenskade, hvor formålet i større eller mindre grad er å avslutte eget liv. For mange er det et uttrykk for ønske om hjelp til forandring av problemer som oppleves mer eller mindre uløselige. Det er vanlig å oppgi både ønske om hjelp og tanker om å dø, og ved nærmere samtale vil de fleste selvmordsforsøkere fortelle at ønsket om å få hjelp er det sterkeste.

 

……………

Meld deg inn her

Meld deg inn

ANONYM CHAT

Trenger du noen å snakke med, eller har du noen spørsmål?

Tirsdager kl. 16-19 og Søndager 17-21 kan du chatte med oss og være anonym.

KLIKK HER FOR Å STARTE EN CHAT

Er du ungdom og sliter med selvskading/selvmordstanker eller er du pårørende, søsken eller andre nærstående og trenger litt støtte og veiledning?

Vi arbeider ut fra likepersonprinsippet hvilket betyder at de som bemanner chatten har egen erfaring og/eller er pårørende. Alle frivillige har taushetsplikt.

Skjul ditt besøk

Vil du bidra med din egen erfaring til vår Chat?

Vi søker deg som har egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, og som har lyst til å bruke erfaringene dine til å hjelpe andre. Vi trenger deg som har lagt din egen fortid bak deg og som har lyst til å gi andre en «hånd å holde i».

Som frivillig på chatten vil du få muligheten til å gi av deg selv, lytte til andre og bidra på en måte om føles meningsfylt og givende. Vi jobber ut i fra likepersonprinsippet, noe som om vil si at alle som bemanner chatten har hatt egne erfaringer.  Vi vet hvor viktig det kan være å møte et medmenneske som kan lytte og forstå, og vårt motto er Hørt – Møtt – Sett (HMS).

Vi trenger deg som er over 18 år, har mulighet til å stille opp minimum en ettermiddag i måneden, og som kan levere politiattest og underskrive taushetserklæring. Du vil få veiledning og opplæring underveis.

Er du…

  • Brennende interessert i å hjelpe andre?
  • En god lytter?
  • En støtte for andre?
  • En som møter andre med respekt og varme?

Har du…?

  • Egen erfaring med selvskading og/eller selvmordsproblematikk?
  • Tid til overs?
  • Lyst til å bli frivillig hos oss?

 

Ta kontakt og send CV til post(a)selvskading.org

Drop-in: Tirsdager kl. 16-19

(Storgt 28, inngang fra Lybekkergata)

Dette er et lavterskeltilbud for deg som sliter med selvskading/selvmordsproblem og ønsker å møte oss til samtale, ta en kaffe/te eller få informasjon og veiledning. Tilbudet gjelder også pårørende og andre.
Vi er også tilgjengelig på telefon:

414 69 427

Generelle spørsmål og svar kan utveksles på vår hjemmeside www.lfss.no ved å klikke på chat-ikonet.

Vi er bemannet med frivillige som har egen erfaring eller ønsker å være et medmenneske. Alle frivillige har taushetsplikt. Du kan velge å være anonym.

Velkommen!

FAKTA

Selvmordsforsøk:
4000-6000 selvmordsforsøk per år.
Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. Tallet er usikkert og er et resultat av beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort på grunnlag av data fra Norsk Pasientregister, samt WHO/EURO-registreringen av villet egenskade i Sør- Trøndelag for å rene 1995-1999. Det er vanlig å anta at det er om lag 10 selvmordsforsøk for hvert selvmord. Ca. tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk er en type villet egenskade, hvor formålet i større eller mindre grad er å avslutte eget liv. For mange er det et uttrykk for ønske om hjelp til forandring av problemer som oppleves mer eller mindre uløselige. Det er vanlig å oppgi både ønske om hjelp og tanker om å dø, og ved nærmere samtale vil de fleste selvmordsforsøkere fortelle at ønsket om å få hjelp er det sterkeste.

Kilde: Folkehelsehinstituttet

Dette betyr at hver dag prøver i gjennomsnitt ca. 17 personer å ta livet sitt! Inkluderer vi alle somer involverte – pårørende, sosialt nettverk, arbeidskolleger osv. – blir disse tallene omfattende sett fra et folkehelseperspektiv. Dette gjelder også selvskading.
Selvskading:
CASE-studien fra 2003
(M. Ystgaard) viste at av 4 000 norske ungdommer hadde 11 prosent skadet seg selv med vilje og tre ganger så mange jenter som gutter. Ungdata Nordland fra 2014 er en studie for alle trinn i videregående skole og viser at 28 prosent hadde forsøkt å skade seg selv. LFSS sin bekymring er at vi i de seks årene vi har arbeidet daglig med denne målgruppen ser at debutalderen har gått ned fra 12 år til 9 år. Det er meget urovekkende og noe vi jobber med å få fokus på i de aktuelle fora.

Antall selvmordsforsøk hittil i år!