Nord-Norge og Tromsø har lenge vært ledende innen digital psykisk helse. Både det tidligere ”e-bup” og det nåværende ”e-cap” ble utviklet for å gjøre kliniske psykologtjenester tilgjengelig for barn og ungdom. Nylig ble Svein Øverland invitert til å forelese om nåværende og fremtidige helsetjenester for psykologstudiet ved Universitetet i Tromsø. Studentene lyttet interesserte og spurte ivrig både om filosofiske og praktiske sider med digital psykisk helse. De fikk også en sneak preview på SuperEgos nye IDORU. IDORU bygger blant annet på app-basert mood assessment, algoritmer som predikerer pasientens følelser og manualisert behandling som støtte til ”standard psykoterapi”. Håpet er at psykologi og teknologi vil ha gjensidig nytte av hverandre fremover. Med tanke på responsen i etterkant, ser det ut at alt legger til rette for at det i hvert fall kommer til å skje i Tromsø 🙂