Boken fokuserer på relevant forskning og etikk, og på de barrierene og mulighetene som ligger i Internettbasert rådgivning og terapi. 

En klinikk på nettet er et forholdsvis nytt helsetilbud. Boken tar derfor utgangspunkt i forfatterens egen prosess fra offlinepsykolog til onlinepsykolog, og søker å besvare de spørsmålene hun selv stilte i arbeidet med å etablere sin egen onlineklinikk.

Psykolog Svein Øverland, som har lang erfaring med e-terapi og er opptatt av bruk av psykologifaglig kunnskap i nye medier, har skrevet forord i boken. 

Kit Lisbeth Jensen
Psykolog og spesialist i klinisk psykologi (godkjent av Dansk Psykolog Forening)
www.psykologonline.net

 

Boken er gitt ut av Fagbokforlaget og er tilgjengelig her