Mandag 12. Desember skal TV Norge og VG igjen kåre Norges Helter. Denne gangen er SuperEgos venn Lena Marie Haugerud nominert. Hun har i mange år kjempet for å bedre forholdene til personer som skader seg, er selvmordstruet, – og for ikke å snakke om deres pårørende. Lena Maria har opplevd mer motgang enn de fleste, men hun står likevel på for å hjelpe andre. Bildet er fra i fjor da daværende ordfører Fabian Stang åpnet de nye lokalene for LFSS. SuperEgos Svein Øverland holdt da et innlegg i den forbindelse og er invitert av Lena Maria som sin støttespiller på utdelingen.

Støtt Lena Maria og støtt derigjennom de mange andre som hun hjelper. Utdelingen blir overført på TV Norge. Lykke til fra alle oss i SuperEgo!