SuperEgo har blitt svært godt mottatt ved NTNU Accel i år. Men noen ganger savner vi folka og firmaene på DIGS der vi hadde kontor og mye artig frem til januar i år. Nå fikk vi også beskjed om at SuperEgo ble kåret til Digster of the Year i 2016. 2016 var året der vi vant to pitchekonkuranser og fikk orden på forretningsdelen av businessen. Takk til DIGS for tilrettelegging og gode Vibber. Vi vet at NTNU Accel ved Åse og Haakon har nære bånd til DIGS, så vi satser på fortsatt god støtte og kontakt i og mellom oppstartmiljøene i tøffe Trondheim.